Over nieuwe technologieën in het basisonderwijs

Met vallen en opstaan verandert onze samenleving. Dat heeft verschillende oorzaken. Nieuwe technologieën zijn hier een voorbeeld van. Ze zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in onze samenleving. Als je om je heen kijkt zie je overal telefoons, laptops, tablets en televisies. Maar ook nieuwe technologieën, zoals een virtual reality bril, worden onder de aandacht gebracht.

Ik hoor je denken: ‘Leuk hoor, maar wat moet ik hiermee?’. Ik zal het je uitleggen. Je ziet dat overal nieuwe technologieën toegepast worden, denk maar aan robots in de zorg of een virtual reality-bril om te oefenen voor een sollicitatiegesprek.

Maar heb je er wel eens over nagedacht hoe dit zit in het basisonderwijs? Hoe worden onze kinderen klaargestoomd voor de toekomst? Is een schoolboek in dat opzicht toereikend? Of kunnen tablets deze rol beter vervullen? Spelen basisscholen eigenlijk wel in op de nieuwe technologieën? Of lopen zij achter de feiten aan? En zijn de docenten wel op de toekomst voorbereid?

Daniel Kolpa, student aan het Teachers College, zegt hierover het volgende: “Voor hetzelfde geld leiden wij nu mensen op die ook niet toekomstbestendig zijn, want wie weet waar de toekomst ligt. Maar we zijn wel constant bezig met wat we nu zien gebeuren en hoe we daarop in kunnen spelen. Ik denk dat je daar tijdens de opleiding vier jaar lang aan werkt, dus dan kun je er dus ook op inspelen als het onderwijs verandert.”

In mijn afstudeerproductie ‘Dag boek, hallo tablet?’ lees je alles over de potentie van nieuwe technologieën in het basisonderwijs. Welke technologie wordt ook in de toekomst gebruikt? En welke technologie kan nog wel een boost gebruiken? Denk hierbij aan de invloed van tablets op kinderen, de mogelijkheden van een virtual reality bril of de term ‘blended learning’.

Alle bovenstaande vragen worden beantwoord door (ervarings-)deskundigen. Je leest het verhaal van PABO-studente Betty, Teachers College-student Daniel, juf Marjan, tech-onderneemster Janneke en onderwijsexpert Hans op dagboekhallotablet.nl.