“Veur mekaar”, ofwel, “Voor elkaar”, is de slogan van het hechte Twentse kerkdorp Saasveld. Hoewel het aantal kerkgangers in Saasveld al jaren afneemt, blijft een fanatieke groep parochianen nauw betrokken bij het kerkleven in het dorp. De mensen in Saasveld zijn aanpakkers, en moeten weinig hebben van bemoeienis van buitenaf.
Wanneer Saasveldse parochianen enkele ‘aanpassingen’ verrichten in hun kerk, krijgen ze aan de stok met de oerconservatieve aartsbisschop Wim Eijk. Deze documentaire vertelt het verhaal van een gedreven en volhardend kerkdorp dat lijnrecht tegenover de hoogste katholieke macht in Nederland komt te staan.

Het conflict in Saasveld is het meest recente dieptepunt in een reeks incidenten binnen de Plechelmusparochie. Op deze site staan twee extra achtergrondreportages over conflict en kerksluiting binnen de Plechelmusparochie.

Verontruste Parochianen
In het eerste deel komen bestuursleden en verontruste parochianen aan het woord. In dit deel wordt onderzocht welke factoren indirect tot het conflict in Saasveld hebben geleid. In 2010 zijn negen geloofsgemeenschappen uit Saasveld, Oldenzaal, Deurningen, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één parochie, de Plechelmusparochie. Waar iedere geloofsgemeenschap voorheen een eigen bestuur had, wordt de hele parochie sindsdien vanuit het liturgisch centrum in Oldenzaal bestuurd. Met deze fusie moesten de kleine geloofsgemeenschappen al hun bezittingen en zeggenschap overdragen aan de nieuwe groep bestuurders uit Oldenzaal. Dit nieuwe, centralistische bestuursmodel zorgde voor onrust, met name binnen de kerkdorpen rondom Oldenzaal.
Wanneer het nieuw aangestelde bestuur meerdere kerken in Oldenzaal dreigt te sluiten, gaat het mis. Een groep parochianen komt in opstand, zij vormen sindsdien de werkgroep ‘Verontruste Parochianen’. De leden van de werkgroep vinden dat het bestuur te veel macht heeft, en eisen meer zeggenschap voor de individuele geloofsgemeenschappen.

Emmaus Kerk
In het tweede deel staat de Oldenzaalse Emmaus kerk centraal. Hoewel de kerk door het bestuur uit de eredienst is onttrokken, doen parochianen er alles aan de kerk te laten bestaan als pastoraal centrum.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email