Het idee dat mensen categorisch een betere soort zijn dan andere dieren is al eeuwen de heersende norm. Toch blijkt uit de moderne wetenschap steeds vaker dat die these achterhaald is. DIEREN/DINGEN laat argumenten zien voor een herziening van de positie van dieren in onze samenleving. Een verkenning van de noodzaak en haalbaarheid van fundamentele rechten voor dieren: 

Ik denk dat wij ons zullen schamen, zoals wij ons nu ook schamen voor de slavernij. – filosoof Erno Eskens

In DIEREN/DINGEN gaan we terug naar het begin (het ontstaan van de machtsverhouding tussen mens en dier) om vervolgens met een andere blik naar de toekomst te kijken. Want pas wanneer we weten hoe het kan dat mensen zich als superieur aan dieren beschouwen, kunnen we kijken wat de argumenten zijn om de positie van dieren in onze samenleving te versterken en hoe dat dan zou moeten.

Een varken hoeft natuurlijk geen stemrecht te krijgen, maar heeft er wel belang bij dat het met zijn neus kan wroeten in de aarde. – dierethicus Willem Vermaat

Dieren zijn namelijk overal en ook iedereen komt in aanraking met ze. We knuffelen met ze, we eten ze, we komen ze tegen op straat, of we verwerken ze tot kleding. Waar het ene dier wordt vertroeteld en wekelijks naar de trimsalon gaat, staat het andere dier na een paar weken al de dood te wachten om door ons geconsumeerd te worden. Een ambivalente relatie tussen mens en dier waar een groep mensen (onder wie juristen, wetenschappers en filosofen) zich tegen verzet. Want wie zijn wij om te bepalen dat dieren, die in sommige gevallen nauwelijks onderdoen voor de cognitieve eigenschappen van mensen, mogen worden opgesloten? En wat voor rechten zouden zij dan wel moeten krijgen?

DIEREN/DINGEN prikkelt om na te denken over de manier waarop we met dieren omgaan en toont een inzicht in de filosofie van mensen die vinden dat het anders moet en anders kan.