Kwart van studenten heeft burn-outklachten

Maar liefst een kwart van de studenten heeft last van burn-outklachten. Dit blijkt uit onderzoek van Hogeschool Windesheim, gehouden onder 3.134 studenten van de hogeschool. Veel van hen geven aan dat prestatiedruk hierin een grote factor is.

Depressief
In het onderzoek werd ook gevraagd naar angst- en depressieklachten. Bij bijna 14,5% van de ondervraagden waren deze klachten ernstig. Bijna 39% gaf aan ‘licht’ tot ‘matig’ last te hebben van deze klachten. Ook blijkt dat er een hoge kans op zelfdoding bestaat bij één op de vijf studenten. Zij hebben suicidale gedachten, een poging tot zelfdoding ondernomen of ooit een plan gehad om zichzelf te doden. Nog niet eerder is het zelfmoordrisico onder studenten onderzocht.

Actieplan
Niet geheel toevallig verscheen op Wereldgezondheidsdag het Actieplan Studentenwelzijn van het Netwerk Studentenwelzijn. Dit is een samenwerkingsverband van meer dan dertig partijen, waaronder ook Hogeschool Windesheim. Dit plan moet studenten helpen in hun mentale gezondheid.