Burnout door prestatiedruk

Maar liefst 25% van de studenten heeft last van burn-outklachten dankzij de prestatiedruk die zij voelen in hun opleiding. Wat kunnen opleidingen doen om de prestatiedruk te verminderen voor hun studenten?