Hoe helpt een Nijkerkse basisschool aan een betere integratie?


Ik heb mijn jeugd nog eens proberen te herbeleven en kwam tot de conclusie dat ik een heerlijke jeugd heb gehad. Toch, In die 22 jaar vol plezier sprong er één heikel puntje uit; ik heb last gehad van mijn enorm witte opvoeding, en achteraf bleek ik niet de enige.

Compleet bewust was ik er niet van. Zo ook mij oud klasgenoten niet. Ik heb ze de vraag voorgelegd, en toen ze er eens over na dachten waren zij het met mij eens: echt goed beslagen te ijs wat betreft sociale ontwikkeling kwamen wij niet toen wij de weg omhoog in zette richting het voorgezet onderwijs. Waarom niet?

interview met Frank Stellingwerf, oud-leerling aan het PWA school in Nijkerk

Kortzichtig
Nee, ik heb geen trauma’s. Echter, als je zenuwachtig je mobieltje pakt zodra je langs bijvoorbeeld een groepje Marokkaanse jongeren loopt omdat je bang bent dat er een vlindermes in je ribbenkast verdwijnt, heb je wel een heel kortzichtig beeld van Marokkaanse jongeren. Als het al Marokkanen waren.

Oorzaak-gevolg
Belangrijk in dit soort kwesties is te kijken naar de oorzaak. De oorzaak voor mijn angst? Xenofobie (angst voor het onbekende). Pure Xenofobie. Ik kende deze jongeren niet, ging er door hun uiterlijk vanuit dat het moslims waren en van moslims dacht ik dat ze kebab aten en verstoppertje speelden in Afghaanse bergen. Achterlijk weinig kennis dus. Gevolg was dat bij mij Marokkanen, Turken of weet ik veel welke nationaliteit al een 0-1 achterstand hadden.

Dat vingertje
In hoeverre kun je je vingertje wijzen naar de school? Ja en nee. Voor beide valt wat te zeggen. Nee, de basisschool kan er niet veel aan doen als er geen allochtone kinderen naar haar toe komen. De geografische ligging moet nou eenmaal mee zitten. Mijn oude basisschool staat nu eenmaal in een hele witte wijk van een redelijk witte stad. De school kan wel meer doen aan het in contact brengen van haar leerlingen met verschillende culturen en nationaliteiten. Misverstanden en frustraties komen vaak voort uit onwetendheid.

Oplossing

Henno Koelewijn, directeur van de Prins Willem-Alexander in Nijkerk geeft zijn visie over integratie op basisscholen en hoe hij zijn school in aanraking laat komen met andere religies en culturen

Naast het feit dat je meer kennis vergaart over andere culturen zou een afschaffing van basisscholen die bestuurd worden uit religieuze grondbeginselen, of een deel van de samenleving willen representeren, ook goed zijn voor het versoepelen van de integratie van andere culturen. Op deze manier zijn er twee voordelen. Éen, mijn kinderen hebben op sociaal maatschappelijk vlak geen last van xenofobie. Twee, de schoolprestaties van niet westerse allochtonen zullen verbeteren omdat ze zich meer kunnen optrekken aan de autochtone kinderen, die bewezen beter presteren op school.