Categorie: Tjalling Bakker

Druk Erdogan op de studenten in Turkije

Op 16 april 2017 won president Recep Tayyip Erdogan het referendum in Turkije. Door dit referendum krijgt de president van Turkije in de volgende termijn nog meer macht. Wat vinden de studenten in Turkije van dit referendum? En hoe zien zij de macht van Erdogan? Ik spreek met twee studenten van de Anadolu Universiteit in Eskisehir.

 

‘Ik was niet meer welkom in de kerk’

Homoseksualiteit wordt nog steeds niet door alle kerken geaccepteerd. Sommige homoseksuele christenen keren zich daarom af van het geloof of voelen zich slecht in hun vel. Ik spreek met de homoseksuele Assoued. Hij werd door zijn christelijke familie niet altijd geaccepteerd en voelde zich in zijn kerk ook niet welkom. Nu heeft hij zijn plek gevonden.

 

‘Het is zeker geen hotel, maar ik hoef niet buiten te slapen’

De winter is de lastigste periode voor een dakloze. Het is buiten koud; de straten zijn nat en onderdak wordt niet overal geboden. In een economisch sterk land als Duitsland ligt het daklozenpercentage erg hoog. Van alle Europese landen lijkt Nederland het beste daklozenbeleid te hebben. Wat kan een land als Duitsland leren van het Nederlandse daklozenbeleid?

 

‘Het is buiten nu wel erg koud.’ zegt Manuela. Zij overnacht sinds driekwart jaar in daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Nadat zij haar appartement niet meer kon bekostigen kon zij gelijk worden opgevangen. ‘Het is zeker geen hotel. Maar ik heb nooit buiten hoeven slapen, dus daarvoor tel ik mijn zegeningen.’ Dat er niemand op straat hoeft te slapen geldt zeker niet in elk land. In Nederland zijn zestien op de duizend mensen dakloos, in Duitsland zijn dat vijfendertig op de duizend mensen. Dit is dus meer dan het dubbele. Hierdoor kunnen niet alle daklozen in Duitsland opgevangen worden.

Feitenvideo dakloosheid Nederland en Duitsland

In Nederland hoeft niemand buiten te slapen. In een daklozenverblijf als De Herberg mag iedereen die geen dak boven het hoofd heeft overnachten. Van tien uur s ’ochtends tot vijf uur s ‘middags moeten de daklozen wel weer de straat op. Daar kunnen zij kiezen voor een dagbesteding. ‘Je kan naar het Leger des Heils. Daar kan je werken bij een fietsenwerkplaats of een houtbewerkingswerkplaats. Maar als je van tuinieren houdt kan je ook meelopen bij een hoveniersbedrijf.’ vertelt Jorien Hulsman, woonbegeleidster van De Herberg. ‘Dus voor iedereen is er wel wat. Alleen de mensen die echt niks willen, lopen de hele dag op straat te zwerven.’ Op deze manier probeert De Herberg, in samenwerking met andere instanties als Zwolle Actief, zoveel mogelijk de mensen van de straat af te houden.  Manuela doet bijvoorbeeld als dagbesteding de was van De Herberg.

 

Dakloosheid in Duitsland

In Duitsland zijn er dus erg veel daklozen, namelijk wel 284.000. Dit kan komen door de strengere sociale regelgeving. Het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam houdt zich bezig met de maatschappelijke ontwikkelingen rond Duitsland. Marja Verburg van het Duitsland Instituut denkt vooral dat het hoge daklozencijfer komt door de strengere sociale regelgeving. ‘Sinds de Hartz IV-wetten van 2005 is het sociale vangnet in Duitsland uitgehold. In 2010 heeft de rechtbank de Hartz IV-wetten getoetst en  in strijd met de Duitse grondwet bevonden.’ Daar staat tegenover dat pas in 2014 het minimumloon in Duitsland is ingevoerd dus er wordt nu wel meer gedaan aan armoedebestrijding. Maar er is nog steeds veel armoede, vooral onder alleenstaande opvoeders, gepensioneerden en jongeren.’

Tegenwoordig kunnen Duitse inwoners in financiële problemen komen door de lagere WW-uitkering. Zo ligt de WW-uitkering in Duitsland op 60% van het laatst verdiende loon voor mensen zonder kinderen en 67% van het laatst verdiende loon voor mensen met kinderen. In Nederland ligt de WW de eerste twee maanden op 75% en daarna op 70% van het laatst verdiende loon, ongeacht de vraag of de werknemer kinderen heeft. Ook duurt de WW-uitkering in Nederland zes maanden langer dan in Duitsland.

Door de grotere daklozenproblematiek in Duitsland is de opvang van daklozen ook heel anders geregeld dan in Nederland. Zo mag je in Duitsland maar 30 dagen per jaar opgevangen worden in een daklozenopvang. Hierdoor lopen er in Duitsland veel meer daklozen overdag en s ‘nachts op straat. De goede sociale regelgeving in Nederland zorgt er voor dat het aantal daklozen in Nederland relatief laag ligt.

De Herberg

Manuela heeft nooit op straat hoeven slapen, maar Bob heeft dat wel een keer moeten doen. ‘Ik kon geen opvangplaats meer vinden in de directe omgeving en het weer liet het toen toe. Dus toen ben ik onder een brug gaan slapen.’  Ook hij overnacht nu in De Herberg in Zwolle. ‘Zeker in de wintertijd ben ik wel erg blij dat ik in De Herberg kan overnachten.’ vertelt Bob met lichte grijns op zijn gezicht. Hij weet ook dat hij blij mag zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt. In Zwolle wordt er namelijk op ingezet dat geen enkele dakloze op de straat hoeft te slapen. In Nederland zijn er 27.000 daklozen en iedereen kan worden opgevangen. Wel moet de persoon eerst zelf hulp zoeken bij een instantie zoals De Herberg.

Interview Jorien Hulsman van De Herberg

 

De Herberg kan rond de zeventig dakloze mensen opvangen, maar De Herberg zit ook wel eens vol. ‘Vooral in de winter wil het nog voorkomen dat we vol zitten. We gebruiken dan de ziekenboeg om mensen daar te laten overnachten. En dan hebben we nog de noodservice van het Leger des Heils, waar ook nog tien bedden staan.’ vertelt Jorien. Zo voorkomt de opvang in Zwolle dat iemand ’s -nachts buiten hoeft te blijven.

De Herberg werkt met een voortraject. Dit houdt in dat je eerst moet laten zien dat je weer op eigen benen wil komen te staan, voordat je privileges krijgt. Mensen die door het ‘voorportaal’ heen zijn krijgen meer privacy en bevoegdheden. Zo mogen deze mensen in het weekend uitslapen. Op deze manier probeert De Herberg de mensen te stimuleren bezig te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Hoelang een dakloze in het voortraject blijft zitten ligt volkomen bij hem zelf. ‘Als ze meewerken dan kan het soms maar een maand of twee duren, maar bij een ander komt doorstroming er soms helemaal niet van.’ vertelt Jorien. Niet iedere dakloze die aankomt bij De Herberg is dan ook gelijk bereid om mee te werken.

Geweld

Soms wordt er hatelijk gedaan tegen de medewerkers of beveiliging van De Herberg. Maar volgens Jorien bouw je daar na een tijdje een schild tegen. Ook wil De Herberg dat de mensen die daar overnachten goed met elkaar omgaan. Door de achterliggende problematiek en het gebrek aan privacy van mensen die op één kamer slapen is een conflict niet altijd uitgesloten. Jorien vertelt zelfs over een conflict dat uitmondde met een klap van een steen op het achterhoofd van het slachtoffer. ‘Twee jongens kregen het met elkaar aan de stok, want de ene jongen schold de ander uit voor buitenlander. Toen hebben we de ene naar de andere kamer verplaatst.’ vertelt Jorien. ‘Maar buiten De Herberg kwam het toch nog tot een vechtpartij.’ Maar dit gaat slechts om incidenten die De Herberg natuurlijke zoveel mogelijk probeert uit te sluiten.

 

Met vragen of opmerkingen kun je mij altijd mailen naar tjalling8@live.nl.