Categorie: Martijn Klungel

Criminaliteit onder Marokkanen is typisch nederlands

Wilders heeft wel eens gezegd in een interview met de NOS: “Marokkanen zijn crimineel. Criminele Marokkanen moeten het land uit. Hoe minder Marokkanen in Nederland, hoe beter het is.” Als je naar cijfers kijkt van het CBS, dan zie je dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Ongeveer 18% van alle Marokkaanse Nederlanders is verdachte geweest van een misdrijf in 2013. Dit zijn vooral Marokkaanse jongens. Kloppen de uitspraken van Geert Wilders? Zorgen Marokkanen voor ‘problemen’ in de Nederlandse samenleving of ligt de werkelijkheid toch wat gecompliceerder?

 

De gevolgen van de beeldvorming over Marokkanen

“Ik heb het een paar keer meegemaakt. Ik probeerde verhaal te halen, aangifte doen was de oplossing zei de politie.”, zo vertelt Habib el Kadouri van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Hij werd geweigerd in het uitgaansleven, omdat hij, volgens eigen zeggen, Marokkaans is. Dit soort incidenten gebeuren erg veel in Nederland, volgens Habib. “Marokkanen worden gediscrimineerd. Vaak wordt hier geen aangifte van gedaan. Dit zorgt voor onderrapportage in onderzoeken over discriminatie.”, vertelt Habib. Het probleem wordt met de jaren ook steeds groter. Dit komt deels door Geert Wilders zegt Habib: “Zeker in het huidige klimaat van polarisatie merk ik dat het probleem groter wordt. Jongeren zijn assertiever om hun klachten te doen, bijvoorbeeld via sociale media en hierdoor wordt het probleem ook steeds meer zichtbaar. Wilders werkt als katalysator. Mensen voelen zich aangevallen en gediscrimineerd, omdat sympathisanten van Wilders de uitspraken van hem gaan herhalen. Het is echt een maatschappelijk probleem.”

Wat zeggen de cijfers?

Cijfers van het CBS laten zien dat Marokkanen behoorlijk vertegenwoordigd zijn in de cijfers. In 2013 was zo’n 18% Marokkaanse Nederlanders verdachte van een misdrijf. Bij de autochtone Nederlander was dit slecht 0,8%. Dit betekent dus, volgens de cijfers van het CBS, dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst veertien keer vaker verdacht worden van een misdrijf dan autochtone Nederlanders. De cijfers van verdachten van Marokkaanse afkomst zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. In 2011 was slecht 4.5% van de Marokkaanse Nederlander verdachte van een misdrijf.

 

Criminaliteit onder Marokkanen niet terug te zien in de praktijk

Dat Marokkaanse jongeren meer criminaliteit zouden plegen is niet in de praktijk terug te zien. Dat zegt jongerenwerkster Bianca Lewis-Samson. Zij werkt bij Travers welzijn in Zwolle. De locatie waar ze werkt heet: ‘Free2move’. Jongeren kunnen hier sporten, gamen en op deze manier in contact komen met andere jongeren. Jongeren kunnen er vrijwillig heen gaan. Ze hebben hier dus geen indicatie voor nodig. Veel jongeren hechten belang aan het jongerencentrum. Voordat ik met Bianca sprak zag ik dat ze in gesprek was met één van de jongeren die aanwezig was in het centrum. Ik spreek met Bianca wanneer ze met het gesprekje klaar is. “Ze komen hier voor de ‘fun’. Vaak is het niet alleen voor de ‘fun’. Ze kunnen in gesprek gaan met jongerenwerkers. We merken dat ze voldoening halen uit deze gesprekjes. Jongeren creëren hier ook een plek waar ze zich kunnen thuis voelen”, zo vertelt Bianca. “Er zijn wel eens jongeren in dit jongerencentrum die wel eens iets crimineels hebben gedaan. Ik vind het moeilijk om te zeggen of ze vaak criminele dingen doen. Als je mij vraagt of Marokkaanse jongeren vaker criminele dingen doen dan autochtone jongeren, dan is het antwoord: nee. Het is niet zo dat ik meer Marokkaanse jongeren zie die iets crimineels doen dan autochtone jongeren.” Bianca ziet dus weinig van de hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. Ze denkt wel te weten hoe het komt dat veel mensen denken dat Marokkaanse jongeren crimineler zijn dan autochtone jongeren. Ze vertelt het volgende: “Dingen worden heel erg uitvergroot. De beeldvorming in de media zorgt ervoor dat mensen het denken. Als er iemand iets crimineels doet en hij of zij is Marokkaans, dan wordt het heel erg uitvergroot en er wordt vervolgens met het vingertje gewezen. Dit zien mensen als bevestiging van het Marokkanenprobleem.”

 

Wat zegt onderzoek over criminaliteit onder Marokkanen?

Volgens Jan Dirk de Jong, criminoloog en lector jeugdcriminaliteit, zijn Marokkanen niet crimineler dan andere bevolkingsgroepen. Het is namelijk zo dat Marokkanen niet per definitie meer criminaliteit plegen. Jan Dirk de Jong zegt namelijk het volgende: “Er zijn twee dingen waar: Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd in de Nederlandse criminaliteitscijfers. Deze Nederlanders zijn van de tweede generatie. Dit houdt in dat zij ouders hebben die uit Marokko komen. Er moet een verklaring komen waarom deze mensen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.” Criminaliteit onder Marokkanen is niet iets Marokkaans, maar eerder iets Nederlands. Dit veronderstelt het onderzoek van Frank Bovenkerk tevens ook. Frank Bovenkerk heeft onderzoek gedaan naar criminaliteit onder Marokkanen in Nederland. Uit zijn onderzoek: ‘Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland’, blijkt dat alleen in Nederland Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. “In Nederland zijn jongeren met een Marokkaanse achtergrond crimineler dan mensen zonder Marokkaanse achtergrond en dit verschijnsel zien we dus alleen in Nederland. Marokkanen in het algemeen zijn dus niet crimineler en criminaliteit is dus niet iets Marokkaans.”, zo benadrukt Jan Dirk de Jong. Hij ontkent niet dat Nederlandse Marokkanen vaker terug komen in de criminaliteitscijfers. Volgens hem moeten we de cijfers gaan verklaren.

 

Op dit moment zijn er verschillende verklaringen. Zo zou de politie onbewust selectief kunnen opereren. Dit wordt in de wetenschap selectief opsporingsbeleid of etnische profilering genoemd. Deze verklaring is echter niet voldoende om de hoge criminaliteitscijfers onder Marokkanen te verklaren. “Je moet kijken naar in wat voor laag Marokkanen zitten in de bevolking. Je ziet namelijk dat Marokkanen vooral in kwetsbare wijken wonen, op scholen zitten met slechter onderwijs en vaak weinig te besteden hebben. Tevens zijn er ook veel jongeren die extra stempeltjes op hun hoofd gedrukt krijgen. Ze krijgen bijvoorbeeld de diagnose ADHD. Deze combinaties zorgen ervoor dat ze het criminele pad op gaan.”

 

Wat kunnen we doen om de problemen op te lossen?

Volgens Bianca Lewis-Samson, jongerenwerkster bij Travers welzijn, moet er veel meer geïnvesteerd worden in preventie. “Jongerenwerkers zijn ervoor om aandacht te besteden aan jongeren die op andere plekken te weinig aandacht krijgen. Er is altijd wel een reden waarom een jongere iets crimineels doet. Sommige jongeren doen het bijvoorbeeld om aandacht te krijgen. We moeten ons veel meer richten op jongeren waarvan we denken dat ze wellicht het verkeerde pad op gaan. Preventie is dus het belangrijkste.” Bianca denkt dat de beeldvorming door de media ook verandert moet worden. “De media moet meer in beeld brengen dat er veel Marokkanen zijn die goed bezig zijn. Dit zien we namelijk weinig in de media”, zo zegt ze.

Luister hier Bianca Lewis-Samson terug:

 

Jan Dirk de Jong, criminoloog en lector jeugdcriminaliteit, vergelijkt het probleem met het Monster van Frankenstein. “De bandering van zo’n knul is verkeerd. Op alle vlakken hebben we een functionerende aanpak. Een jongere krijgt bijvoorbeeld bij één instantie hulp met zijn schulden en bij een andere instantie hulp met zijn thuissituatie. Deze aanpakken werken goed, maar er zit geen ‘leven’ in deze aanpakken. Mensen krijgen geen waardebesef door het volgen van deze aanpakken. Hierdoor gaan ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld bij de jeugdbende te gaan. In die groepering krijgen ze wel waardebesef en horen ze erbij.”

 

De uitspraken van Geert Wilders zijn statistisch wel aan te tonen. Het probleem ligt echter wel wat gecompliceerder. De problemen met Marokkanen zijn niet altijd in de maatschappij terug te zien, bijvoorbeeld in Zwolle. Het is een specifiek probleem. Alleen in Nederland zien we het probleem namelijk terug komen. Het is dus een Nederlands probleem. De huidige aanpak van criminele jongeren werkt op het moment niet goed, volgens Jan Dirk de Jong. Dit jaar brengt het CBS weer nieuwe cijfers uit over criminaliteit onder verschillende bevolkingsgroepen. Zouden de criminaliteitscijfers gedaald zijn?