Categorie: Jelle van Buren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in de multiculturele samenleving niet meer botsen?

Na 9/11 en de aanslagen in Londen en Madrid werden Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoord. Dit zorgde er voor dat er een hevig debat los barstte over de multiculturele samenleving in Nederland. Het debat of de multiculturele samenleving mislukt is of niet is al uitgebreid gevoerd. Maar zelden hoor je hoe we de botsingen tussen mensen met verschillende achtergronden kunnen oplossen. In dit artikel komen de verschillende ideologieën naar voren van Paul Cliteur, Halleh Ghorashi en Manuela Kalsky over hoe we de botsingen tussen mensen met verschillende achtergronden kunnen oplossen.

Het debat over het al dan niet gelukt zijn van de multiculturele samenleving is natuurlijk niet uit het niets gekomen. Weet je al hoe de voorloop van het debat is? Lees dan verder. Weet je het nog niet of wil je het even opfrissen? Klik hier.

De Schilderswijk in Den Haag is één van de wijken waar mensen met verschillende achtergronden niet altijd vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Bekijk de video om een beeld te krijgen van wat voor een soort mensen er in de Schilderswijk leven.

 

 

Het integratiebeleid heeft dus niet helemaal goed gewerkt. Maar waar is het dan fout gegaan?

Volgens Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden, moet een staat religieus neutraal zijn. ‘Naarmate de samenleving multicultureler wordt door migratie, kan de staat geen religieuze kleur hebben. Als een staat dit wel doet dan kan de staat onaanvaardbaar worden voor mensen met een andere religieuze achtergrond.’

Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vindt dat in Nederland het wij-zij denken, wat uit de verzuiling komt, te veel centraal staat. ‘Door de verzuiling denken we in hokjes, migranten worden in onze gedachten ook in hokjes geplaats. En door de verzorgingsstaat zijn we gaan kijken naar de probleem categorieën. Van daaruit zie je dat migratie heel snel wordt gekoppeld aan een probleem. De combinatie van deze twee punten heeft er voor gezorgd dat migratie in Nederland als probleem wordt gezien.’

Manuela Kalsky, oprichtster van www.nieuwwij.nl, is van mening dat het probleem ligt bij het feit dat er te veel wordt gekeken naar de gemeenschappelijkheden en niet naar de verschillen. Beluister hieronder wat ze er over zegt.

 

Maar hoe kunnen we er nu voor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden niet meer botsen?

Om te zorgen dat de spanningen er niet meer zijn moet volgens Cliteur de publieke ethiek niet gebaseerd zijn op religie en het Moreel Esperanto moet aangenomen worden.

‘Je gaat gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor het probleem en daarin ga je niet alleen kijken naar groepen die problemen veroorzaken. Je gaat kijken naar we hebben een probleem, ongeacht wie dat veroorzaakt, en daar willen we met zijn allen een oplossing voor bedenken. Zo komen de verbindingen bij elkaar.’ aldus Ghorashi over hoe we botsingen kunnen tegengaan.

‘Het is heel erg belangrijk om elkaar te leren kennen. We moeten kijken wat onze gemeenschappelijke waarden zijn en ook waarin we verschillend denken. De verschillen moeten niet weggelaten worden omdat je zo graag het gemeenschappelijke wilt vinden. We moeten jongeren meer mee laten bepalen hoe de toekomst van ons land eruit moet zien. Zij kunnen vaak beter met diversiteit omgaan dan de oudere generatie. Ze zijn er namelijk mee opgegroeid.’ aldus Kalsky.

Volgens Paul Cliteur moet de religie dus een minder grote rol hebben in de publieke ethiek en in de universele moraal. Ghorashi en Kalsky zijn het er over eens dat er meer naar de verbinding wordt gezocht tussen mensen.

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan van het multiculturele debat

In de jaren 60 zijn er vanuit verschillende landen veel arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. Het ging goed met de economie waardoor er een tekort aan arbeiders voor zwaar en ongeschoold werk was. Deze ‘gastarbeiders’ zouden na een paar jaar weer terugkeren richting hun eigen land. Maar zij kregen steeds vaker een permanente werkvergunning en hun families kwamen ook naar Nederland.

Rond de jaren 90 begon er een discussie te ontstaan over het integratiebeleid. Er was altijd een beleid gevoerd voor behoud van eigen cultuur. Maar door dit beleid hadden de immigranten een achterstand op meerdere gebieden en daarom werd er gekozen voor een beleid dat gefocust is op achterstanden wegwerken allochtonen.

Na de gebeurtenissen van 9/11 en de aanslagen in Londen en Madrid werden Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoord. Dat zorgde er voor dat er een verwarrend debat ontstond over religieus extremisme en hier kwam een veel grotere gevoeligheid voor. Dit is ook het moment geweest dat er een hevige debat over de multiculturele samenleving kwam.

 

Betekenis Moreel Esperanto

Moreel Esperanto is een universele moraal zonder een fundering in religie. Niet omdat religie niet belangrijk is volgens Cliteur, maar omdat ze een enorme betekenis heeft in het leven van talloze mensen.