Categorie: Elger Brummelhuis

Werken met chroom-6 veroorzaak veel ellende

Defensie heeft jarenlang medewerkers laten werken met de gevaarlijke stof chroom-6, zonder daar de juiste bescherming tegen te bieden. Na onderzoek van het RIVM is gebleken dat Defensie heeft geweten dat haar medewerkers werden blootgesteld aan chroom-6. Veel van deze medewerkers zijn ziek geworden hierdoor.

In gesprek met Dig Istha, adviseur van de commissie, vertelt hij mij hoe dat onderzoek nou uiteindelijk tot stand is gekomen. Ook doet Theo Even (67) zijn verhaal, die ziek is geworden door te werken met deze gevaarlijke stof.

reportage Theo Even

Leed chroom-6 slachtoffers is niet te vergoeden

Defensie is aansprakelijk voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen door het werken met kankerverwekkende chroom-6 verf.  Defensie wist van de schadelijke effecten, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen. Ook werd er niet voor een veilige werkplek gezorgd voor werknemers. Defensie komt nu met een schadevergoeding voor deze slachtoffers. Maar kan zo’n vergoeding op tegen het leed dat is veroorzaakt?

 

In gesprek met Theo Even(67) die heeft gewerkt met de gevaarlijke stof chroom-6 en hierdoor verschillende ziektes heeft opgelopen.

 

Mensen gaan weer te snel sporten na kruisbandoperatie

In Nederland worden er naar schatting jaarlijks 8.000 voorste kruisbandreconstructies uitgevoerd. Deze operatie wordt het vaakst verricht bij voetballers. Binnen zes maanden zijn sporters vaak alweer actief. Ik ga in gesprek met Laurens Brummelhuis, fysiotherapie en gespecialiseerd in dit soort blessures, om te vragen hoe lang een herstel nou precies duurt. Ook ga ik langs bij Marnicq, die al meerdere operaties heeft ondergaan aan zijn knie.

 

Verstandelijke gehandicaptenzorg kan persoonsgerichter

De verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland moet meer cliëntgericht worden. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. Vrijwel de meeste begeleiders vinden de kwaliteit van de dagindeling voldoende of goed. Zij zijn echter van mening dat de zorg meer cliëntgericht moet worden. Elger Brummelhuis ging op stap en sprak met een begeleider van een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ook sprak hij met een pleegouder wiens kinderen naar een dagopvang gaan.

Asielzoekers kunnen sneller integreren

“Als asielzoekers zich meer richten op de arbeidsmarkt raken ze geleidelijk aan meer vertrouwd met de samenleving, leren ze de taal en onderhouden steeds meer contacten met de autochtone bevolking. Op deze manier kunnen zij sneller integreren in de Nederlandse samenleving,” zegt Dagevos van het Sociaal Cultureel Planbureau. Als asielzoekers opgaan in de samenleving, is dat ook bevorderlijk voor de sociaaleconomische stijging. Het versterkt elkaar. Het is alleen maar positief voor de integratie.

Dagevos is van mening dat het wel deels vanuit de asielzoekers zelf moet komen: “Het aangaan van sociale contacten buiten de kring van de eigen groep zou de positie op de arbeidsmarkt gunstig beïnvloeden.” Ook zal de ontvangende samenleving, de Nederlanders, dit positief opvangen.

Alles tegelijk leren
Een van de organisaties die asielzoekers beter en sneller helpen te integreren is Stayble, waar Mirjam Braakhuis directrice is. Zij bieden deze asielzoekers het hele pakket aan. “Ze hoeven niet meer overal naar toe om de taal te leren, een opleiding te volgen en werk te vinden. Wij doen alles hier. Je merkt dat ze me gaan vertrouwen, en dat ze dan ook echt weten dat je ze wilt helpen.”
In een interview vertelt Braakhuis meer over haar organisatie.

 

Ze moeten ook willen
Asielzoekers moeten ook willen integreren. Vaak spelen bepaalde factoren een rol waardoor ze geen moeite nemen om te integreren. “Ze willen vaak de taal niet leren, wachten op gezinshereniging of ze voelen zich te eenzaam”, stelt Van Brakel van Vluchtelingenwerk Nederland. In een interview vertelt Van Brakel hier meer over.

 


Discriminatie op de arbeidsmarkt
Ook speelt discriminatie op de arbeidsmarkt nog een grote rol in de Nederlandse samenleving. Steeds meer mensen melden discriminatie vanwege hun afkomst. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de jaarcijfers over 2016. Het College kreeg hier het afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen. In alle opzichten zijn de aantallen toegenomen vergeleken met 2015.