Auteur: Coen Grutters

Familiescholen om leerachterstanden in achterstandswijken te bestrijden

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch valt er ook wat te zeggen voor de kwaliteit van dat onderwijs. Uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 blijkt namelijk dat basisscholen in Nederlandse achterstandswijken kampen met forse leerachterstanden. Maar is de onderwijskwaliteit van die basisscholen überhaupt de oorzaak van de leerachterstanden? Zo nee, wat dan wel? En belangrijker nog: wat valt ertegen te… Read more →

Is tol in Duitsland nou wel nodig?

Duitsland heeft al jaren het idee om de snelwegen in het land om te toveren tot tolwegen. Maar hoe concreter deze plannen worden, hoe meer kritiek erop ontstaat. Volgens critici discrimineert Duitsland. Inwoners van het land zullen namelijk voor de tol worden gecompenseerd door een verlaging in de wegenbelasting. De Nederlandse ondernemer Bernd Vonhof maakt vaak gebruik van de autobahn. “Ik rijd toch zeker 35.000 van de 50.000 kilometer die ik per jaar rijd over de Duitse snelweg”, vertelt Vonhof. Daarmee zal de ondernemer tot de groep tolbetalers horen die hier jaarlijks het meeste geld aan kwijt is.

 

 

Veel mensen hebben kritiek op de tolplannen van Duitsland. Zo ook Mike Pinckaers, hij is Advisor Public Affairs en International Affairs bij de ANWB. Pinckaers organiseert lobby’s in onder andere Brussel. Zo heeft hij in 2015 samen met de ANWB ruim 40.000 handtekeningen opgehaald tegen de plannen van Duitsland. Deze hebben zij vervolgens naar Brussel gebracht in de hoop dat hun stem gehoord zou worden.

 

In gesprek met Mike Pinckaers.

 

Oostenrijk en Nederland zijn dus een procedure begonnen tegen de Duitse tolplannen. Maar wie is er überhaupt met dit plan gekomen? “De CSU in Beieren heeft dit idee al een paar jaar en zij zijn eigenlijk de enigen die dit plan verdedigen. Zij zeggen ‘als wij naar Oostenrijk willen moeten we ook tol betalen dus als zij hiernaartoe komen dan betalen ze dat maar terug.’ Wat verder aan de Nederlandse, de Franse of aan de Belgische grens gebeurt dat interesseert ze eigenlijk helemaal niet zoveel”, vertelt Bertus Bouwman. Bouwman schrijft als journalist veel artikelen voor de site www.duitslandnieuws.nl en heeft zich vooral gericht op de Duitse politiek. Bouwman vertelt dat de CSU de tolplannen er bij andere partijen doorheen gedrukt heeft door te zeggen dat als andere partijen hier niet in meegingen zij ook andere plannen niet door zouden laten gaan. “Het is vooral een discussie tussen Beieren en Oostenrijk”, voegt de Duitslandkenner toe.

 

Dat vrije verkeer wordt steeds meer uitgehold

Echter is het wel een discussie die meer landen betrekt dan alleen Duitsland en Oostenrijk. Het onderzoeksinstituut ITEM heeft namelijk een enquête gehouden onder Nederlanders en daaruit blijkt dat ruim twee derde van de ondervraagden zich gediscrimineerd voelt door de Duitse plannen. Toch zijn er voor Pinckaers en de ANWB meer redenen om tegen deze tolplannen te zijn. Hij noemt bijvoorbeeld het feit dat het op deze manier steeds moeilijker wordt gemaakt om door Europa te reizen. Nu moet je namelijk steeds beter vooraf kijken wat voor stickers en vignetten je wel niet allemaal nodig hebt. “Dus dat vrije verkeer zoals dat als uitgangspunt van de EU wordt gebruikt wordt eigenlijk steeds meer uitgehold”, zegt Pinckaers. Ook is er volgens Pinckaers een berekening gemaakt door een zusterorganisatie van de ANWB. Hieruit zou blijken dat de kosten van het onderhoud van de wegen ook al gedekt zou worden door het huidige belastingbeleid.

 

Dat gaat miljoenen kosten

Over de opbrengst die de tolwegen zouden moeten opleveren zijn niet alle onderzoeksbureaus het eens. Volgens Bouwman komt dat doordat niet iedereen dezelfde kosten voor de opbouw van een nieuw tolsysteem meeneemt. “Er moet natuurlijk heel veel opgezet worden. Er moet een systeem komen, er is een datacentrum nodig, een heel systeem om het geld te verzamelen en dat gaat miljoenen kosten terwijl uiteindelijk door allerlei politieke compromissen nauwelijks geld gaat opleveren of misschien zelfs geld gaat kosten”, vertelt de Duitslandkenner. Doordat er wisselend wordt gedacht over de kosten van een nieuw tolsysteem wordt er dus ook wisselend gedacht over de opbrengsten. Het Duitse Ministerie voor Verkeer en Digitale infrastructuur (BMVI) gaat uit van een omzet van 834 miljoen euro door de tolheffingen. Na aftrek van onder andere systeemkosten blijft er naar schatting een netto-opbrengst van 524 miljoen euro over. Pinckaers gaat echter uit van de cijfers van hun zusterclub ADAC. Volgens hem komen zij uit op een getal rond de 125 miljoen euro, een aanzienlijk verschil dus.

 

Gewoon goedkoop

Toch zijn er ook mensen die om al deze negativiteit heen kijken en juist het positieve van de Duitse tolplannen inzien. “Ze zien dat op jaarbasis miljoenen buitenlanders gebruik maken van hun wegennet, dus zij zien gewoon een financieel voordeel waardoor zij buitenlanders laten betalen voor hun wegennetsysteem. En gezien het aantal auto’s dat door Duitsland rijdt op weg naar bijvoorbeeld een vakantiebestemming vind ik het niet heel raar”, geeft Vonhof aan. Ook de geschatte tarieven van de Duitse tol vallen hem reuze mee. Een jaarvignet zal de ondernemer tussen de 130 en 200 euro gaan kosten. “Ik vind het echt weinig geld. Gewoon goedkoop”, antwoordt Vonhof. Hij geeft aan ongeveer 35.000 kilometer per jaar in Duitsland te rijden. “Daarvoor moet ik dan misschien €200 betalen. Nou, nou, nou wat veel”, zegt hij sarcastisch. “Dat is niks.”

 

In gesprek met Bernd Vonhof.

 

Vonhof wil dus wel tol betalen voor betere Duitse wegen. De kansen dat de tolplannen er echt doorheen komen lijken vrij groot. Pinckaers geeft aan dat het nu wachten is op de uitspraak van het Europese Hof. Volgens hem is dat een van de weinige dingen die de plannen nog kan dwarszitten. Bertus Bouwman schat de kansen dat de plannen erdoor komen al veel groter in: “Er is al groen licht, dus het gaat gewoon gebeuren. De vraag is alleen nog of voor 2020 die werkelijkheid wordt ingehaald door een andere werkelijkheid, bijvoorbeeld een Europees tolsysteem.” En Bouwman is niet de enige die al aan een Europees tolsysteem zat te denken.

 

In gesprek met Bernd Vonhof.

 

Een plan om een Europees systeem in te voeren

Bertus Bouwman vraagt zich zelfs af hoeveel zin het heeft dat Duitsland nu met het idee voor een eigen tolheffingssysteem komt. “De hele vraag is of deze plannen wel nodig zijn want Europa heeft er eigenlijk helemaal geen zin in dat straks elke lidstaat een eigen systeem gaat bedenken, dus op de lange termijn ligt er een plan om een Europees systeem in te voeren waarbij elk land zijn eigen geld zou kunnen innen.” Volgens Bouwman kan het goed zijn dat Duitsland nu onnodige kosten maakt door haar eigen systeem in te voeren. “Als Europa deze plannen doorzet zou het voor Duitsland handiger zijn om daarop te wachten lijkt mij”, zegt Bouwman. Hoe de toekomst van de Duitse tol en zelfs de tol in heel Europa eruit ziet is dus nog steeds niet helemaal duidelijk. Toch zal Bernd Vonhof hoe dan ook kilometers blijven maken. De vraag is of hij dat in de toekomst zal moeten doen mét of zonder stickertjes op z’n autoraam.