Angst voor asielzoekers is onzin: “Meppel absoluut geen tweede Zaandam”

Een jaar geleden was Meppel in rep en roer. Er zou een asielzoekerscentrum komen om een oplossing te kunnen bieden aan de gigantische stroom van vluchtelingen vanuit Syrië. Ook toen het asielzoekerscentrum niet meer nodig bleek vanwege de afromende vraag, bleef het onrustig. Er zou namelijk wel een groep vergunninghouders in de kleine Drentse stad geplaatst worden. Men vroeg zich af wat het voor de stad zou betekenen. Onvrede die nergens voor nodig is, zeggen experts.

Regendruppels zakken langzaam naar beneden aan de buitenkant van het raam. Het uitzicht vanuit het Woonaccent-gebouw geeft een prachtige blik op Meppel. De woningcoöperatie verzorgt de huisvesting van vluchtelingen voor de gemeente. Op weg hierheen fietste ik door de wijk Haveltermade, waar ik beduidend meer vrouwen met hoofddoek zag, dan zonder. Ook beduidend meer dan in de andere wijken. “Wordt deze prachtige stad een tweede Zaandam? Of een Molenbeek?”, ontsnapt aan mijn mond. “Als het aan ons ligt absoluut niet”, aldus Jeroen van Houten.

Openlijk vroegen de inwoners van Meppel zich af wat dat voor de stad zou betekenen als er een groep Syriërs in de stad kwam wonen. Mensen waren bang verdrukt te worden op de toch al krappe woningmarkt. Ook heerste er vrees dat de criminaliteit zou toenemen.

De stroom vluchtelingen nam echter af na de vluchtelingen-deal met Turkije. Het asielzoekerscentrum is niet langer nodig. Wel zal er een groep vergunninghouders, vluchtelingen die reeds een verblijfsvergunning verkregen hebben, in Meppel geplaatst worden. “Gemeenten maken vervolgens afspraken met corporaties over de huisvesting”, vertelt Jeroen van Houten van Woonconcept. Het is de grootste aanbieder van sociale woningen in de gemeente Meppel. “De taakstelling voor de gemeente Meppel is voor 2016 in totaal 84 personen. Dit aantal van 84 is niet direct door te vertalen naar woningen; als er een gezin wordt gehuisvest in één woning, tellen alle gezinsleden mee voor de taakstelling.”

Soundbite Perquin

“Het gaat inderdaad gebeuren dat Syrische vluchtelingen die een verblijfsvergunning verkregen hebben in Meppel geplaatst kunnen worden”, bevestigt Frank Perquin. “Ook Meppel krijgt en neemt zijn taak in de huisvesting van die mensen’, vervolgt de fractievoorzitter van de Meppelse VVD. “Maar dat gaat al jaren zo. Die mensen komen vervolgens terecht in de sociale huur omdat ze vaak nog niet over een dusdanig inkomen beschikken om in een koophuis te gaan zitten.””

“Vergunninghouders krijgen wel voorrang op regulier woningzoekenden”, vertelt Van Houten. Hij neemt nog eens een slok koffie terwijl hij naar buiten tuurt. De angst van de Meppelers dat er verdrukking op de woningmarkt ontstaat spreekt hij tegen. “Sommige woningen zijn helemaal niet geschikt voor die groep. We wijzen dus niet alleen onze nieuwe of vrijkomende woningen toe aan vergunninghouders.”

De financiering komt voor een groot deel uit de begroting van de gemeente Meppel. Vanuit de Rijksoverheid wordt wel gekeken naar het aantal mensen in de bijstand in je gemeente. Er vindt daarin wel een correctie plaats met betrekking op het bedrag dat de gemeente vanuit het Rijk krijgt. Gemeentes met veel mensen in de bijstandsuitkering krijgen een hogere uitkering dan gemeentes met weinig mensen met een bijstandsuitkering. “Dat is echter niet helemaal 1-op-1”, aldus Perquin die niet wil dat de gemeente achterover gaat leunen. “Het loont voor de gemeente om succesvol te zijn in de participatie. Als je uitstroom realiseert vanuit de bijstand dan loont dat voor de gemeente. Daar zijn we dan ook goed mee bezig. Het Leer Werk Centrum doet daar bijvoorbeeld hele goede dingen mee. Er zijn ook verbanden met de sociale werkvoorziening. We zijn erg succesvol met onze aanpak en projecten.”

Gezien de krapte op de woningmarkt in Meppel kan de plaatsing van 84 personen als een golf gezien worden. Daar wil Perquin echter niets van weten. Hij vertelt ook dat Meppel geen Syrische wijk, straat of huizenblok krijgt. “In algemene zin is het in Meppel het beleid om niet te concentreren. Ik verwacht niet dat de Syriërs in twee of drie straten bij elkaar gezet worden. Dat is een bewuste keuze. Hoe meer je mixt, hoe beter het is voor integratie. Het is eenvoudiger om dan Nederlands te leren en om met de Nederlandse cultuur in aanraking te komen. Ik denk dat het heel ongewenst is om in één huizenblok alleen maar Syriërs te stoppen. Dat zou onverstandig zijn.”

Meppel kijkt daarin naar voorbeelden uit het verleden waarin het mis ging. “Het is bij alle gemeenten standaard om er zo naar te kijken. Dat er geleerd is van de desastreuze effecten die je krijgt als je echt zwarte wijken creëert met een ongemixt beeld zoals vroeger wel gebeurde. Als op een gegeven moment die balans zoek is gaat het zich ook versterken.”

Ook Woonconcept gaat concentratie van de statushouders tegen. “Wij gaan statushouders bij voorkeur niet te veel in dezelfde straat/buurt plaatsen, vertelt Van Houten. “We hanteren hierbij geen norm of percentage, maar bekijken dit per situatie.”