MENS&RECHT

Vanuit Marokko, Armenië, New York en Amsterdam maken wij reportages over
onrecht en ongelijkheid, botsende culturen en het vrije woord.

Ik ben wie ik wil

Ik krijg wat ik wil

Ik zeg wat ik wil

Ik doe wat ik wil