Extra: Komen kindhuwelijken nog voor in Nederland?

Kindhuwelijken in Nederland komen nog steeds voor. Hoe vaak dit gebeurd, en hoe dit gebeurd, is echter onbekend. Al in 2015 werd in een rapport van het Verwey Jonkers Instituut duidelijk dat er in de jaren 2013 en 2014 250 kindhuwelijken hebben plaatsgevonden. 

De problematiek rondom kindhuwelijken moest door een nieuwe wet, die in 2015 is ingegaan, aangepakt worden. Deze wet, de ‘Wet tegengaan huwelijksdwang’, werd in 2015 ingevoerd, toen er door de Europese vluchtelingencrisis steeds meer mensen uit probleemgebieden in Nederland kwamen wonen. Hierdoor werd trouwen onder 18 jaar onmogelijk, zonder bijzondere voorwaarden. Het belangrijkste dat veranderde met deze wet, was dat een huwelijk tussen bloedverwanten, neven en nichten, werd bemoeilijkt.

Nu is het 4 jaar later, na het invoeren van de Wet tegengaan huwelijksdwang, is het nog onduidelijk wat deze wet heeft gedaan en of het heeft geholpen. In Nederland zijn er gelukkig genoeg organisaties die helpen om kindhuwelijken en huwelijksdwang tegen te gaan, waaronder het Landelijk Knooppunt Tegengaan Huwelijksdwang en de belangenorganisatie Defence For Children. Met hen praat ik over hoe moeilijk het is om kindhuwelijken van buitenaf te herkennen en of de nieuwe wet heeft geholpen.