Invloed van media op de integratie van Syrische nieuwkomers

De afgelopen jaren bereikten zo’n 90.000 Syrische vluchtelingen Nederland. Deze nieuwkomers zijn nu druk bezig met integreren en het vinden van hun plek in de Nederlandse maatschappij.

Het wennen aan een compleet nieuwe omgeving, het leren van een nieuwe taal en het doen van een inburgeringsexamen. Dat is maar een kleine greep uit het takenpakket dat je als Syrische nieuwkomer in Nederland hebt. En dat terwijl je je afvraagt hoe het met je achtergebleven familieleden, vrienden en kennissen gaat.

Over deze groep wordt veel geschreven en gepraat in de Nederlandse media. Syrische nieuwkomers zien dit zelf ook. En dat brengt ons op het volgende…

Wat opvalt is dat de berichtgeving over Syrische nieuwkomers eentonig is: Syrische vluchtelingen en nieuwkomers worden vaak in een negatief daglicht geplaatst (meer hierover lees je in dit artikel over het onderzoek dat ik hiernaar deed). Syriërs zien deze negatieve berichtgeving ook. De een negeert het, de ander heeft er moeite mee.

Verschillende experts – waarvan sommigen hier zelfs onderzoek naar gedaan hebben – geven aan dat de nieuwsconsumptie, en het type nieuws dat je voorgeschoteld krijgt, invloed heeft op de maatschappelijke deelname. Lees je veel negatieve berichten over jezelf of de groep waartoe je behoort, dan zou je jouw kansen om te slagen lager inschatten. Of dit voor Syrische nieuwkomers ook het geval is, is nog nooit onderzocht.

Reden genoeg om me het volgende af te vragen:

Hoe ervaren Syrische nieuwkomers de berichtgeving over henzelf, en wat betekent dit voor hun integratie?

De afgelopen maanden dook ik in dit onderwerp. Zo sprak ik onder andere met Syrische nieuwkomers, integratiedeskundigen en psychiaters, om een compleet beeld te krijgen over dit onderwerp.

De meeste Syrische nieuwkomers verblijven inmiddels 4 tot 5 jaar in Nederland. Dit is lang genoeg conclusies te kunnen trekken. Conclusies die relevant zijn voor een volgende groep vluchtelingen die Nederland bereikt. Want iedereen – en vooral de nieuwkomers zelfs – hebben er baat bij als zij goed integreren in de Nederlandse maatschappij. Laten we daarom nu kijken naar wat er beter kan, en daarvan leren.

Lees hier mijn zoektocht naar het antwoord op de hierboven genoemde vraag.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply